Společenství přátel Eucharistie

Pán Ježíš si nás povolal, abychom šířili úctu k Eucharistii a vrátili jí místo, které jí patří. Abychom ji chránili, protože je životodárnou vodou a krví, z které Církev čerpá a žije. Aby křesťané viděli, že je to Kristus sám a podle toho k ní přistupovali. Tak nám Pán Bůh pomáhej.

„Církev je teď v hrozném stavu. Každý den ztrácí mnoho členů. Nemá lidem už co nabídnout, jak je přitáhnout. Křesťané své bílé košilky, které dostali při křtu, zahazují špinavé do skříně nebo rovnou do odpadu. Ztratili motivaci na to, aby si je vyprali. Ty jsi můj posel, který jim má ukázat, že se vyplatí být křesťanem, že je důležité, aby ty košilky vytáhli ze skříně a začali je nosit a pravidelně prát. Řekneš jim o tom, co nikdo nikdy neřekl. O nebeském království, cíli, ke kterému by měla směřovat každá duše. O tom, jaké je, jak v něm probíhá život, jak se tam má duše člověka dostat a co se děje s člověkem po smrti. Ukážeš jim, jak důležitý je život na zemi pro život věčný. Vždyť jak vy lidé říkáte: Jak si kdo ustele, tak si také lehne, a já k tomu dodám: Jak se kdo připraví, tak se bude mít. Tvým hlavním posláním je ukázat lidem cíl jejich života – nebeské království a život věčný.  Společenství přátel Eucharistie je jenom prostředek, jak se do toho cíle dostat, ale jak budou odměněni, to záleží na životě, jaký vedli na zemi.“

Ježíš Valentýnovi v květnu 2019
Ježiš Kristus
Ježíš Kristus Spasitel lidstva