Dotyky Neba 1 – Rok 2016

Stránka 1 z 18
Neplatné zadanie!

1. 1. 2016

Pýtala som sa na červené šnúrky, ktoré niektorí ľudia nosia na rukách. Ježiš povedal: „Červené šnúrky, ktoré ľudia nosia je satanové dielo, aby ma zosmiešnil, ponížil a ukázal mi, ako sú ľudia schopní vymeniť ma aj za obyčajnú šnúrku.

5.1. 2016

Ježiš prehovoril: „Je potrebné ísť do Poděbrad.

6.1. 2016

Zabudla som ešte spomenúť jednu veľmi dôležitú vec. Už dosť dlho, vlastne od nášho obrátenia sme sa začali s manželom modliť aj ruženec k Svätým ranám. Neskôr ma napadlo, alebo lepšie povedané bola som osvietená Duchom Svätým, že by sme z neho utvorili novénu a to tak, že sme sa začali tento ruženec modliť 7x denne po dobu deviatich dni. Už to stále robíme, keď sa modlíme za obrátenie nejakej duše, alebo za uzdravenie a na rôzne iné úmysly. Odvtedy vždy, keď Valentín prosí o pomoc pre niekoho, kto ho o to žiadal, alebo aj pre nás, keď máme nejaký problém, Ježiš  mu povie: „Pomodli sa novénu k Svätým ranám.“ Neskôr Ježiš dodal: „Keď poviem modlite sa novénu, vždy mám na mysli novénu k Svätým ranám. Ale keď poviem teraz musíte priniesť veľkú obetu, vtedy musíte urobiť 10 takýchto novén po dobu 90 dní  a to tak, že po každej novéne obetujete aj sv. omšu.“ Pri tejto príležitosti môžem spomenúť aj zázrak, ktorý sa prihodil našej mladšej dcérke Anke v súvislosti s týmto ružencom. Jedna jej známa z kresťanského portálu písala, že má problém so synom a nevie čo má robiť. Dcérka jej poslala mailom správu, nech sa modlí ruženec k Svätým ranám. Keď odoslala mail, chcela ho skontrolovať a zistila, že sa jej v odoslanej správe vypísal celý ruženec aj s prisľúbeniami. Keď sa manžel spýtal, ako je to možné, Ježiš povedal: „Vravel som ti, že budem robiť aj zázraky.

11.1.2016

Máme pozvať pani E… k nám na Furču.

14.1 2016

Marcel zariadil, že nás v Poděbradoch príjmu.

15.1. 2016

Marcel nám pripravil zaujímavý program na celý víkend. Okrem návštevy v Poděbradoch, dohodol rôzne stretnutia. Čakal nás už na stanici, odkiaľ nás odviezol autom k jeho českému priateľovi Jirkovi. Celá jeho rodinka bola k nám milá. Ponukli nám nocľah, s tým, že ráno vyrazíme do Poděbrad.

16.1. 2016   

Pani Jaromíra nás už čakala. Pozdravili sme pátra a odovzdali im odkaz od Pána Ježiša. Manžel sa potom osobne dlho rozprával s pani Jaromírou. Keď sme od nich odchádzali, bolo nám jej ľúto, lebo sme pochopili, akú veľkú obetu prináša nášmu dobrotivému Bohu tým, že sa stará o tohto kňaza. Po celý čas čo sme tam boli a bolo to v podstate celý deň, s Valentínom sme videli, že skutočne nemá ani chvíľku pre seba a je v neustálom strese. V kuse behá, varí a každý moment rieši niečo s pátrom. Prekladá mu končatiny, otáča hlavu, utiera sliny, kontroluje, či mu náhodou nepraskla hadička, lebo aj to sa už raz stalo a je v neustálom pohybe. A popritom sa ešte stará o pátrových hostí. A to nehovorím, že v noci je to to isté. Ešte sa dobre nevyspala. Večer sme navštívili pani Stáňu, kde sme aj prenocovali.

17.1. 2016

Ráno sme odišli do Klášterca. Navštívili sme hrob Andulky Tomanovej a zúčastnili sa svätej omše. Po jej ukončení sme sa premiestnili na faru, kde Stáňa už mala pre hostí prichystané občerstvenie  a vyzvala manžela, aby odovzdal posolstvo od Pána Ježiša ľuďom, ktorý ho ešte nepoznajú. Všetci boli nadšení a postupne sa začali zapisovať do knihy. Tešila som sa, lebo viem, že vtedy sa teší aj Ježiš. Po tomto milom stretnutí sme boli pozvaní na Mariánsku horu k rodine pána A. Bolo to nádherné stretnutie. Valentín všetkým znova rozprával o Spoločenstve Priateľov Eucharistie. Dávali mu rôzne otázky a on pokojne odpovedal, až sa z toho rozpútala veľká debata, keďže tam bolo pozvaných viac ľudí. Po tomto príjemnom stretnutí sme odišli domov na Slovensko, ale keďže sme zmeškali vlak do Košíc a ďalší šiel až neskoro po pol noci, Marcel telefonický zorganizoval ešte jedno zaujímavé  stretnutie na ktorom sme sa stretli s otcom P… a jeho dvoma priateľmi. I oni si vypočuli Valentína a hneď vstúpili do Spoločenstva. Táto misijná cesta bola veľmi plodná a to až tak, že satan tak zúril, že nám vo vlaku poslal do cesty dvoch nepríjemných bezdomovcov, ktorí nás chceli okradnúť, no anjeli strážni nás ochránili.

19.1. 2016

Satanovi nestačilo. Zúril tak, že keďže vie, že manžel stráca zrak, naviedol ho v práci v tmavej chodbe do betónového stĺpa, do ktorého s celou tvárou narazil. Domov prišiel celý skrvavený a opuchnutý. Vyzeral akoby ho niekto prepadol. Zľakla som sa. Ježiš mu po svätej omši pri svätostánku povedal:  „I to bol útok od satana.“

20.1. 2016

Dnes nám Pán Ježiš vysvetlil, prečo si vybral pre pátra pani Jaromíru: „Stará sa o jeho fyzické a materiálne potreby. Páter je ukrižovaný a ona s ním. Ona plní moju vôľu. Nikto by nedokázal priniesť takú obetu ako ona.

29.1. 2016

Pani E… došla k nám do Košíc.