Zápisný list

Vyplniť ho musí každý osobne. Nemôže to byť v zastúpení. Len rodičia detí do prvého svätého prijímania môžu tento list vyplniť za nich. Po prvom svätom prijímaní, alebo po dosiahnutí veku 10 rokov, si musia zápis obnoviť osobne. Pred zaslaním formulára je potrebné sa pomodliť nižšie uvedenú modlitbu. Tento zápisný list je žiadosťou o zápis do Ježišovho Srdca, teda do knihy Spoločenstva.

Zápisný list do Spoločenstva priateľov Eucharistie.

Môj milovaný Ježišu,
s hlbokou pokorou a láskou a celkom dobrovoľne sa zapisujem do tvojho Srdca, s pevným odhodlaním ťa nasledovať.
Daj mi milosti a silu zotrvať v tomto mojom predsavzatí, aby sme sa raz stretli v nebeskom kráľovstve. Amen.

Nasledujú kolónky zápisu do knihy:

    Kniha Spoločenstva

    Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.