Odkazy Ježiša pre členov Spoločenstva

„Valentín, vybral som si ťa pre toto Božie dielo. Založíš Spoločenstvo priateľov Eucharistie a rozšíriš ho do celého sveta. Povstal som, lebo Cirkev hynie. Je veľká kríza Cirkvi, najväčšia od jej vzniku, pretože sa rúcajú samotné jej základy. Kríza Cirkvi je krízou Eucharistie. Veriaci ma nevidia v Eucharistii.  Odteraz sa budem stále s tebou zhovárať, ale vždy to bude iba pri adorácii pred Sviatosťou oltárnou, alebo pred svätostánkom. Tam ti poviem, čo máš robiť a kde a za kým máš ísť. Je to moje Spoločenstvo, moje  dielo, ty si len mojím poslom.“

Ježiš

20. 4. 2019

Moji milí. Neznepokojujte sa tým, čo sa dnes okolo vás deje. Na všetko pozerajte pohľadom viery. Slovensko ochránim. Ochránim aj Česko, pre tú hŕstku verných. Nezdvihnem naň svoju ruku. V nepriaznivých situáciách sa pozerajte len na mňa. Nasledujte ma! Dôverujte mi! Moje požehnanie vás bude sprevádzať po celý rok. A moje ruky vás budú chrániť.

29. 3. 2018

Žehnám všetkých členov Spoločenstva Priateľov Eucharistie. Moje požehnanie vás bude sprevádzať po celý rok. Moje ruky vás budú chrániť, sprevádzať, viesť a priťahovať ku mne. Spoznáte moc a silu môjho požehnania.

7. 10. 2015

Každému z vás vo svojom srdci vytryskol prameň živej vody. Rozlievajte ho vo svojom okolí na svojich blížnych a strážte si ho, aby vám nevyschol.

5. 10. 2015

Spoločenstvo priateľov Eucharistie bude raz veľkým spoločenstvom. Láska za lásku, vernosť za vernosť, dôvera za dôveru.