Záznam prednášok

Apríl 2023: Eucharistia – Cesta života: časť 1.

Apríl 2023: Eucharistia – Cesta života: časť 2.