Odkazy Ježiša pre všetkých ľudí

Obraciam sa na vás moji najmenší, čo ste padli až na samé dno a vaša duša je celá čierna od hriechov. Na vás, ktorí ste pre ostatnú spoločnosť len nepotrebný odpad a nikomu na vás nezáleží. Pre mňa ste dôležití a záleží mi na každom z vás, ale čo je najdôležitejšie, zachránim to najcennejšie čo máte, vašu dušu. Nebojte sa prísť ku mne a stať sa mojími priateľmi. Vaši ľudskí priatelia vás neraz sklamali, ale ja nie, ja budem stále s vami. Pomôžem vám vstať, keď padnete, utriem vaše slzy, keď budete plakať, budem sa tešiť s vami, keď budete mať radosť. Len so mnou nájdete pravé šťastie a pokoj, ktoré ste po celý život hľadali…  

Obraciam sa aj na vás, ktorí ste získali slávu, bohatstvo a moc, ale pritom ste nenašli pravé šťastie, lebo ste zistili, ako dávno kráľ Šalamún, že márnosť nad márnosť a všetko je len márnosť, že vám pravé šťastie preteká pomedzi prsty a zostáva vám len chvíľkový pocit. Aj na vás čakám, aby som vás naplnil pravým šťastím a zachránil vaše duše pre večnosť. Nebojte sa pokoriť pred Bohom. To nie je žiadna hanba, tým ukážete len svoju veľkosť. Nie vaše bohatstvo je dôležité, tým si u mňa nič nekúpite, ale vaša duša, to je to najcennejšie, čo máte. Zachráňte si ju, kým je čas. Ja stále čakám…  

Obraciam sa na vás, ktorí ste sa dali strhnúť svetom bez Boha a namiesto veľkých očakávaní máte len prázdnotu v duši a pocit beznádeje. Zistili ste, že tam, kde niet Boha, neplatí nič, všetko je dovolené, ale namiesto šťastia vás postihuje jedna rana za druhou. Bezcieľne sa túlate po celý život a nevidíte svetlo na konci tunela. Aj na vás čakám, aby váš život konečne dostal ten správny smer a zmysel. Veď čo je váš život oproti večnosti. Ubehne vám, ani to nezbadáte. A na konci, či tomu veríte, alebo nie, raz budete stáť predo mnou. Šťastná to duša, ktorú privítam: vitaj, priateľu, a aká nešťastná, ktorej musím povedať: nepoznám ťa. Aj pre vás je moja náruč otvorená…  

Obraciam sa aj na vás, ktorí ste chorí a bezvládni. Kríž, ktorý nesiete, je veľmi ťažký. Ja vám ho pomôžem niesť, aby sa vám stal ľahkým. Pri mne nájdete pokoj a psychické vyrovnanie sa so stavom, v ktorom sa nachádzate. Vyliečim vám to najcennejšie čo máte, vašu dušu a nie je vylúčené, že ak to bude  mojím zámerom, aj vaše telo. So mnou to všetko zvládnete  ľahšie. Čakám …  

Obraciam sa na vás, ktorí ste sa dali strhnúť násilím a nenávisťou. Zlo a násilie plodí len ďalšie násilie. Je to začarovaný kruh, z ktorého sa nedostanete bez lásky. Rád naplním vaše srdcia týmto citom, lebo mi záleží na každom z vás. Pri mne nájdete to, čo vám možno chýbalo od vášho raného detstva. S dôverou sa obráťte na mňa, Ja vás nesklamem. Čakám…  

Obraciam sa na vás, ktorí ste pokročili vo viere a skutkoch. Nezabúdajte, že kľúčom do nebeského kráľovstva je láska. Bez tohto kľúča sa do neho nedostanete. Ruka v ruke s tým kráča aj milosrdenstvo. Bez milosrdenstva nikto nedosiahne moje milosrdenstvo. Ak máte s tým problém, som tu, aby som vám pomohol nájsť tú pravú lásku a milosrdenstvo. Pravá láska je prijať s láskou Božiu vôľu. Znie to jednoducho, ale nie je to pre človeka ľahké naplniť. Bez Božej milosti to nedokáže. Som tu, aby som vám tie milosti dal…  

Obraciam sa na vás duchovní otcovia na všetkých stupňoch. Podporte svojich maličkých v úcte k Eucharistii, buďte im vzorom a príkladom pri adoráciách a nebráňte im prísť ku mne skrze toto Spoločenstvo, lebo len ten človek, čo ma má v srdci, ma dokáže opravdivo milovať a byť mi verný.

Láska za lásku, vernosť za vernosť, dôvera za dôveru, to je to, čo od vás chcem…  

Kto ma má za priateľa, má všetko.“