Kniha

Knihu DOTYKY NEBA píše Mária (Barlička) z poverenia Pána Ježiša. Táto kniha nás vzrušujúcim spôsobom privádza do tajomného sveta mystiky, od zjavenia Panny Márie na Turzovke, cez zjavenia Pána Ježiša Valentínovi a zjavenia dané vnučke Viktorke. Pojednáva o poslaní, ktoré dostal Valentín od Pána Ježiša, založiť Spoločenstvo Priateľov Eucharistie a rozšíriť ho do celého sveta, aby sa prehĺbila úcta k Eucharistii a o veľkom Božom tajomstve, nebeskom kráľovstve, ktoré sa Pán Ježiš rozhodol zverejniť skrze vnučku, ktorej bolo toto tajomstvo zjavené preblahoslavenou Pannou Máriou.
Túto knihu vo formate PDF si môžete stiahnuť , prečítať priamo tu, alebo si ju môžete zakúpiť. Objednať ju možno v našom obchode – predaj na Slovensko, Česko. alebo ostatné krajiny.

Vypočuť si knihu v čítanej verzii* – otvoriť zoznam


Dotyky Neba – časť 2

Voľné pokračovanie prvej časti knihy Dotyky neba nás prevedie cez zložité obdobie ľudstva, keď celý svet bol ohrozený pandémiou koronavírusu, ktorú hneď po ukončení vystriedala hrozba tretej svetovej vojny. Ako sa na to pozeral Pán Ježiš a aké odkazy a doporučenia dal, prečo to dopustil a čo všetko nás ešte len čaká. Čo má ľudstvo robiť, aby znova nastal čas pokoja, ale aj o tom ako zanikne život na zemi. V početných videniach o nebeskom kráľovstve sa dozviete o tom, ako prebieha život v jeho jednotlivých krajinách, ako to tam vyzerá, ale aj o tom, čo je dôležité preto, aby ste sa tam dostali a čoho je potrebné sa vystríhať. Pán chce upriamiť našu pozornosť na to, že sme boli stvorení pre život večný a nielen pre tento život tu na zemi, ktorý každému ubehne tak, ako voda v rieke. Čo je to v porovnaní s večnosťou? Aká bude tá večnosť, to záleží len na každom jednom z nás. Pán Ježiš chce každého zachrániť, preto poskytol informácie o tom, čo je dôležité v živote človeka, aby si pripravil aj krásny život večný. To je hlavným posolstvom tejto knihy.
Túto knihu vo formate PDF si môžete stiahnuť , prečítať priamo tu, alebo si ju môžete zakúpiť. Objednať ju možno v našom obchode – predaj na Slovensko, Česko. alebo ostatné krajiny.

Vypočuť si knihu v čítanej verzii*– otvoriť zoznam


Ježiš odkázuje, že máme urobiť, čo urobila Mária Magdaléna. Nasledovať Pána Ježiša a už viac nehrešiť. Kajúcne si urobiť generálnu spoveď a prijať sviatosti. Túto generálnu spoveď si môžete stiahnuť vo formate PDF, alebo si ju môžete prečítať tu.

Vypočuť si generálnu spoveď v čítanej verzii *

*) – Túto knihu pre vás načítal robotický hlas. Ak nájdete chybu vo výslovnosti dajte nám prosím vedieť.