Kniha

Knihu DOTYKY NEBA píše Mária (Barlička) z poverenia Pána Ježiša. Táto kniha nás vzrušujúcim spôsobom privádza do tajomného sveta mystiky, od zjavenia Panny Márie na Turzovke, cez zjavenia Pána Ježiša Valentínovi a zjavenia dané vnučke Viktorke. Pojednáva o poslaní, ktoré dostal Valentín od Pána Ježiša, založiť Spoločenstvo Priateľov Eucharistie a rozšíriť ho do celého sveta, aby sa prehĺbila úcta k Eucharistii a o veľkom Božom tajomstve, nebeskom kráľovstve, ktoré sa Pán Ježiš rozhodol zverejniť skrze vnučku, ktorej bolo toto tajomstvo zjavené preblahoslavenou Pannou Máriou.
Túto knihu vo formate PDF si môžete stiahnuť , prečítať priamo tu, alebo si ju môžete zakúpiť. Objednať ju možno v našom obchode – predaj na Slovensko alebo Česko.

Ježiš odkázuje, že máme urobiť, čo urobila Mária Magdaléna. Nasledovať Pána Ježiša a už viac nehrešiť. Kajúcne si urobiť generálnu spoveď a prijať sviatosti. Túto generálnu spoveď si môžete stiahnuť vo formate PDF, alebo si ju môžete prečítať tu.