Dotyky Neba 1 – Rok 2018

Stránka 1 z 37
Neplatné zadanie!

2. 1. 2018

Pán Ježiš nám a všetkým členom Spoločenstva Priateľov Eucharistie udelil požehnanie, ktoré nás bude sprevádzať po celý rok. Panna Mária povedala, že nám bude pomáhať aj všetkým členom Spoločenstva.

4.1. 2018

Dnes mi moja vnučka Viktorka hovorila: „Babi, soška Panny Márie Lurdskej sa už so mnou aj rozpráva a povedala mi aj tri tajomstvá, ktoré nesmiem nikomu prezradiť, iba tebe a dedkovi.“ Všetky tri boli rovnaké, len mi ich vždy ináč povedala. Keď ich vyslovila, v tom okamihu som vo svojom srdci pocítila radosť ale aj bolesť. Večer sa pri svätostánku Valentín spýtal Panny Márie, či je pravda, čo nám hovorila naša vnučka. Matka Božia sa usmiala a prikývla, že áno. Ježiš povedal: „Všetko, čo vám Viktorka hovorí, je pravda. Ona je dieťa mojej Mamičky. Spomeň si, ako ti ju doniesla vo svojom náručí, ešte pred jej počatím. Viktorka je súčasťou môjho diela.

5.1. 2018

Zobudila som sa na neznesiteľné bolesti hlavy, k tomu sa pridružili problémy s trávením, bolesti kĺbov a rana na chrbte. Trvalo to až do večera. Utrpenie bolo veľké, takže som nebola schopná zúčastniť sa svätej omše ani ráno, ani večer.

6.1. 2018

Pán Ježiš mi odkázal: „Barlička, svoje utrpenia obetuj vždy za obrátenie konkrétneho hriešnika, alebo za uzdravenie konkrétneho človeka. Teraz si prajem, aby si všetky svoje utrpenia tohto roka obetovala za obrátenie muža z vášho blízkeho okolia (povedal meno) a za uzdravenie jeho syna. Za jeho obrátenie obetuj aj všetky sväté omše, ktorých sa v tomto roku zúčastníš.“

7.1. 2018

Ježiš prehovoril: „Valentín, Barlička, život tu na zemi je len taká krátka epizóda. Dôležitý je život večný. Cesta ktorou idete, je cesta kríža. Vaše srdcia prebodne meč bolesti, tak ako prebodol Srdce mojej Mamičky. Ale ja vám dám silu a milosť všetko to prekonať. Ja vám dám silu všetko to zvládnuť. Ja vás nikdy neopustím!
Už dlhší čas mi Viktorka rozpráva, že chce bračeka, ktorý sa bude volať Ignác. To isté hovorí aj svojim rodičom. Poprosila som Valentína, aby sa spýtal Pána Ježiša, čo to znamená, veď to dieťa nehovorí o ničom, len o tom, ako sa bude starať o svojho súrodenca Ignáca a o inom mene nechce ani počuť. Ježiš povedal: „Pre moje dielo potrebujem takých, ako bol v stredoveku Ignác z Loyoly. Viktorka si nevymýšľa. Je vedená Duchom Svätým. Majkin synček potrebuje patróna ako je sv.Ignác.

8.1. 2018

S Pánom Ježišom prišiel aj bl. Titus Zeman. Povedal: „Som šťastný, že také  dielo vyjde zo Slovenska a že môžem byť toho účastný, lebo ste si ma vyvolili za patróna. Som hrdý, že som Slovák. Budem vás stále všade sprevádzať.“

9.1. 2018

Často stretávam svoju bývalú kolegyňu, ktorá vždy keď ma vidí, správa sa, akoby ma nepoznala. Trápi ma to, lebo som jej nijako neublížila, skôr naopak, chcela som ju uchrániť od spáchania ťažkého hriechu. Dozvedela som sa o nej, že jej tragicky zahynul vyše 20-ročný syn, čo ju veľmi bolestne zasiahlo. Bol šikovný a študoval  na vysokej škole. Utopil sa. Ježiš povedal: Nerada ťa vidí, Barlička, ty si hlas jej svedomia. Vždy keď ťa vidí, vynorí sa jej pred očami ťažký hriech, ktorého sa dopustila vo svojej mladosti. Zabila svoje ešte nenarodené dieťa, i keď si ju prosila, aby to nerobila. Bojovala si o toto dieťa ako levica, ale ona ťa nepočúvla. Spomeň si, ako o to dieťa bojoval aj jeho nastavajúci otec, ale ona myslela iba na seba. Ja som jej daroval dieťa a ona mi ho vrátila. Dal som jej aj ďalšie, ale keďže žiaden takýto hriech nezostane nepotrestaný, ja som jej dieťa dal, ja som jej dieťa vzal.

10.1. 2018

Moje utrpenie je stále väčšie a väčšie. Ježiš mi  odkázal: „Barlička, keď máš obetovať utrpenie, musíš aj trpieť.

16.1. 2018

Dnes sme prišli do kostola s našou vnučkou Viktorkou. Panna Mária prehovorila: „Toto je moje milované dieťatko. Tešte sa z neho. Aj druhé dieťa, ktoré očakáva vaša dcéra Majka, je moje dieťa.

17.1. 2018

V sne som zrazu uvidela človeka so znetvorenou tvárou. Mal hrozný pohľad a znetvorené ústa veľké na pol tváre. Ústa boli otvorené, takže som videla, že sú zvnútra čierne. Pery boli napuchnuté, a to až tak, že dominovali na celom výzore. Ten človek bol odpudzujúci a pohľad na neho znepokojujúci. Celé to bolo strašné. Ježiš povedal: „Nebol to človek, ale duša hriešneho človeka. Duša tak skutočne vyzerá.