Vstup do Spoločenstva

„Každý, kto sa zapíše do môjho Spoločenstva, zapíše sa do môjho Srdca a ja do jeho. Stane sa mojím priateľom a ja svojho priateľa nikdy nezapriem pred svojím Otcom. Kto mňa má za priateľa, má všetko. Táto kniha je moje Srdce. Chráňte ju a noste ju všade. Každý kto sa zapíše do tejto knihy, získa kúsok môjho Srdca.“

Ježiš Kristus

Kto môže vstúpiť do Spoločenstva?

Vstúpiť a zapísať sa do Spoločenstva je umožnené každému, bez ohľadu na rasu, pohlavie alebo vyznanie, kto sa rozhodne nasledovať nášho Pána Ježiša. Inoverci po vstupe do Spoločenstva musia konvertovať na katolícku vieru a prijať potrebné sviatosti (členovia pravoslávnej Cirkvi nemusia konvertovať na katolícku vieru). Rodičia môžu zapísať aj malé deti, ktoré však po 1. svätom prijímaní, alebo po dosiahnutí veku 10 rokov, musia osobne svojím podpisom, alebo vlastnoručným zápisom do elektronickej knihy potvrdiť svoj súhlas.

Aké povinnosti vyplývajú pre veriacich vstupom do Spoločenstva ?

  • Aspoň raz v týždni navštíviť Pána Ježiša pri Sviatosti oltárnej alebo pri svätostánku. Ak je človek chorý a nevládny, alebo nemá vo svojom okolí túto možnosť, má sa s ním stretnúť a pozhovárať pred krížom vo svojom príbytku.
  • Aspoň raz v mesiaci sa dobre vyspovedať, aby boli v stave milosti a mohli tak častejšie pristupovať  k svätému prijímaniu.
  • Účasť na svätej omši minimálne v nedeľu a v prikázané sviatky

Akým spôsobom sa dá vstúpiť do Spoločenstva ?

  • Priamym zápisom do knihy Spoločenstva
  • Zápisným listom cez tieto stránky (na nasledujúcej stránke)
  • Zápisným listom cez email: vkpeuch@gmail.com (použite formulár z knihy na poslednej strane) alebo vytlačte. Vyplnený formulár oskenujte do PDF alebo odfotiť mobilom. U osôb, ktoré sú nemohúce, môže Zápisný list vyplniť niekto iný (meno a priezvisko najlepšie veľkými písmenami), spolu sa pomodlí uvedenú modlitbu a zapisujúca osoba sa len podpíše.