Dotyky Neba 1 – Rok 2017

Stránka 1 z 16
Neplatné zadanie!

1. 1. 2017

V srdci mám veľký nepokoj a moja duša veľmi trpí. To iste cíti i Valentín. Ježiš k nám prehovoril: „Začínajú veľké útoky satana na toto moje veľké dielo. Začína vaša krížová cesta pred blížiacou sa Veľkou nocou.

2. 1. 2017

Dnes nás navštívili manželia, ktorí veľmi túžia po dieťatku. Zapísali sa do knihy Spoločenstva Priateľov Eucharistie a tešili sa zo všetkého, čo im Pán odkázal: „Bohu nie je nič nemožné.“ Valentín musí za nich prinášať obety a modliť sa novény k Svätým ranám. Mladá žena si má strážiť svoju myseľ a srdce, aby bola stále v stave milosti.

13. 1. 2017

Ježiš povedal: „Začína sa vaša Getsemanská záhrada. Všetci vás opustia! I vaše deti. Ostanem vám len ja a hŕstka verných. Pre teba Barlička, to bude veľmi bolestné. Ty, Valentín, to budeš ľahšie znášať. Ale nebojte sa, vnúčatá vás budú mať stále veľmi radi, a aj deti sa k vám vrátia.

17. 1. 2017

Dnes nám Pán Ježiš povedal: „Vždy keď máte vo svojom okolí človeka, ktorý má na vás ťažké srdce, poproste ho o odpustenie a neriešte to, či má pravdu, alebo nie. Vy ste moji apoštoli a vaša duša musí byť vždy čistá.

22. 1. 2017

Ježiš prehovoril: „Zlí duchovia útočia a sústreďujú sa najviac na dve najväčšie cnosti človeka. Na pokoru a trpezlivosť. Tým, že útočia na pokoru, vyvolávajú u človeka pýchu, a útokmi na trpezlivosť vyvolávajú u človeka nedôveru a neveru. Tieto cnosti si strážte počas svojho celého života a zdokonaľujte sa v nich.

24. 1. 2017

S Pánom Ježišom prišiel aj Svätý František Saleský. Valentín mi hovoril, že sa na nás milo pozeral a  povedal: „Tak to sú tí odvážlivci. No, to vám poviem, na to treba mať ale veľkú odvahu. Budem stále s vami a budem vám pomáhať.“ Potom prehovoril Ježiš: „To, čo vás učím a čo vy učíte iných, láska za lásku, vernosť za vernosť, dôvera za dôveru, to musíte plniť predovšetkým vy. Ty Valentín, si v tom už hodne pokročil, ale ty Barlička, ešte máš medzery. Ako spoznáte ako ste na tom ? Jednoducho tak, že hoci čo sa stane, dobré či zlé, prijímate to s kľudom a pokojom. Barlička, ak Valentín prijíma všetko s pokojom, to neznamená, že mu je to ľahostajné, ale to znamená, že prijíma Božiu vôľu tak, ako to od neho žiadam. Ak ťa hocičo rozhodí, alebo naruší tvoju psychiku, to znamená, že máš ešte problémy s prijímaním Božej vôle. To je obrusovanie diamantu. Briliant prijíma všetko s láskou a dôverou. Barlička, čoho sa máš báť, keď ma máš za priateľa. Neboj sa, ja vás nikdy nezradím, aj keby vás všetci priatelia opustili, ja vás neopustím. Ja vám pomôžem vyriešiť všetky vaše problémy, dôverujte mi. Ak hľadáte pokoj tu na zemi, nikdy ho nebudete mať. Až keď prídete ku mne, ale ani tam to nebude tak, lebo sa naďalej budete starať o Spoločenstvo, o svoje deti a o svoje potomstvo, tak ako sa ja starám o všetkých, ako sa o vás starajú vaši príbuzní a celé nebo. Máte tam veľa adoptívnych deti a svätých, ktorí vám pomáhajú. Čoho sa bojíš Barlička, keď celé nebo je s vami. Ničoho sa neboj.  Všetko to, čo prežívate, to je len malá príprava a malé skúšky pred vaším skutočným utrpením, ktoré ešte len príde. Vtedy budete mať už iba MŇA!

31. 1. 2017

Ježiš povedal: „Všade kam idete, vždy noste so sebou drobné mince, aby ste mali čo dať, ak stretnete núdzneho.“ S Pánom Ježišom prišiel aj svätý Ján Bosco. Hovoril: „Ďakujem vám a som veľmi rád, že ste si ma vybrali za patróna. My tu hore sa znepokojujeme nad vývojom katolíckej Cirkvi. Namiesto toho, aby k sebe pritiahla protestantské Cirkvi, katolícka Cirkev sa približuje k protestantským. Trpí tým najviac Eucharistický Ježiš. Za mojich čias Eucharistia bola niečo. My všetci sme preto s vami, lebo sa snažíte vrátiť Eucharistii to miesto, čo jej náleží. Budeme stále s vami a tešíme sa, až prídete k nám.“ Valentín: „Don Bosco, veď my sme len obyčajní hriešnici, ako sa my môžeme dostať k vám, k takým veľkým svätcom?“ Sv. Don Bosco pokračoval: „I my všetci sme boli hriešni. Svätými sme sa stali len vďaka Eucharistii. Eucharistia je prostriedok k svätosti. Bez Eucharistie sa svätosť dosiahnuť nedá. Preto je celé nebo s vami, lebo vy bojujete za Eucharistiu, ktorá je najdôležitejším prostriedkom spásy a svätosti. Nebojte sa ničoho, lebo vy máte ešte väčšiu ochranu, ako sme mali my. My všetci vás budeme stále ochraňovať.“

2. 2. 2017

Dnes, ako som prechádzala izbou, zbadala som, že zrkadlo visí nakrivo, veľmi nakrivo. Poprosila som manžela, aby sa spýtal Ježiša, čo to znamená. Ježiš povedal: „Vaši patróni vytočili zrkadlo, aby ste sa ma na to spýtali. Dnes vám chcem povedať druhé podobenstvo o duši človeka:
Ľudská duša je krehká ako zrkadlo. Musíš s ním opatrne narábať, aby neprasklo, alebo sa nerozletelo na kusy. Z rozbitého zrkadla už neurobíš to zrkadlo, čo bolo predtým. Tu pomôže iba zázrak. S ľudskou dušou je to podobne. Musíš dávať pozor, čím ju zaťažuješ a čo do nej púšťaš, a ako prijímaš Božiu vôľu. Ľahko sa môže stať, že sa zraní. V ranenej duši zostávajú jazvy, ktoré sa bez Božej milosti a zázraku nikdy nezahoja tak, aby bola čistá a krásna ako zrkadlo. Ranená duša sa podoba rozbitému zrkadlu.
  
Ježiš dodal: „Valentín, pošli toto podobenstvo všetkým zo Spoločenstva, na ktorých máš kontakt, a ktorí s tebou niekedy komunikovali, alebo prosili o radu. Toto podobenstvo pošli aj všetkým kňazom zo Spoločenstva.