Dotyky Neba 1- Venovanie

Môj milovaný Ježišu
Ja, úbohá služobnica Mária, píšem túto knihu tak, ako si to povedal môjmu manželovi dňa 19.7. 2015 na púti v Gaboltove, v kaplnke pred svätostánkom: „Nech Barlička všetko zaznamenáva.“ 
Ježišu, sprevádzaj ma pri tomto písaní, osvecuj ma Duchom Svätým a daj mi silu, aby som toto všetko zvládla a zapísala tak, aby sa všetkým, ktorí to budú čítať, roznietili srdcia láskou k tebe, môj drahý Ježišu, a nikdy už netúžili po ničom, iba po stretnutí s tebou.
Túto knihu venujem tebe, môj drahý Vykupiteľ a tvojej milovanej Mamičke. Veľmi vás ľúbim a v hĺbke srdca si prajem, aby vás ľúbili všetci ľudia na svete, aby sa odvrátili od hriechu a pochopili, akú veľkú milosť dostali od Boha, že ty, Ježišu, si prišiel z lásky k nám s takým krásnym dielom, len aby si nás zachránil a prinavrátil k sebe.
Eucharistický Ježišu, moja láska, moje všetko, moje potešenie. Nech táto kniha je na chválu a slávu Božiu a nech slúži k obráteniu hriešnikov.
Moja drahá Mamička, preblahoslavená Panna Mária, zasväcujem toto dielo, ktoré píšem, tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu a prosím ťa o vyprosenie milostí, potrebných pri tomto zaznamenávaní.
Najsvätejšie Srdce Ježiša a Márie, milujem vás a po ničom netúžim, len aby vás ľudia ľúbili.

Vaša služobnica Mária (Barlička)