Generálna spoveď – II

2. NEVEZMEŠ MENO BOŽIE NADARMO!

 • Nevyslovoval som Božie meno neuvážene, bez potreby, úcty, v zlosti, v nervozite, neprístojných vtipoch, v spojení s oplzlými výrazmi, s preklínaním, zbytočne, len na svoje uvoľnenie
 • Preklínanie, do ktorého sa vkladá Božie meno bez úmyslu rúhať sa (pre Boha, Kristove rany…)
 • Nerúham sa zneužívaním slova na urážanie Boha?
 • Neprisahám krivo – volám Boha, aby dosvedčoval lož? (prisahám a klamem zároveň, pod prísahou robím sľub s úmyslom nedodržať ho, ak nedodržím čo som pod prísahou sľúbil – ťažké previnenie). Zaviazal som sa pod prísahou vykonať zlý skutok? (napr. pomstu). Neprisahám v obyčajných veciach?
 • Prísahu možno zložiť iba z vážneho a primeraného dôvodu (napr. pred súdom) – a to iba na základe pravdy, rozvážnosti a spravodlivosti. Ak prísahu žiadajú nezákonné občianske autority, možno ju odmietnuť. Musí sa odmietnuť, ak sa vyžaduje na ciele, ktoré sa protivia dôstojnosti ľudskej osoby alebo spoločenstva Cirkvi.
 • Nepreklínam, alebo s oplzlými výrazmi nevyslovujem meno Panny Márie a svätých?
 • Nehreším používaním Božieho mena, aby som zastrašil iných?
 • Nerobil som si vtipy zo svätých alebo náboženských úkonov, obrazov, sôch, krížov, Sv. Písma?
 • Nezničil, alebo nepoškodil som v hneve, či z ľahostajnosti náboženské veci (potrhal Sv. Písmo, rozbil sochu, hodil kríž, ruženec, zničil ruženec, udrel sochu, sv. obrázok) 
Rúhanie – je ťažkým hriechom
 • Vyslovujem proti Bohu vnútorne (myšlienkami) alebo navonok – slová nenávisti, výčitky, provokácie, posmech, hovorím o Bohu zle, nepravdivo?
 • Zneužívam Jeho meno? Chýba mi k nemu úcta v reči?
 • Zákaz rúhania sa vzťahuje i na slová proti Kristovej Cirkvi, svätým, posvätným veciam.
 • Nadával som na Cirkev? Nadával som na kňazov, rehoľníkov, Bohu zasvätené osoby? (ohováral som ich, osočoval, kritizoval, vysmieval sa z celibátu…)
 • Používanie Božieho mena pri mágii

Kresťanské meno – sviatosť krstu sa udeľuje „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ – rodičia, krstní rodičia, kňaz – majú dbať na to, aby sa nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu.

<späť na Obsah>