Generálna spoveď VI

Stránka 1 z 3
6. NEZOSMILNÍŠ!

Boh stvoril človeka ako muža a ženu, obdaril ich rovnakou osobnou dôstojnosťou. Prikázanie sa vzťahuje na celú ľudskú sexualitu. Pohlavná rozkoš je morálne nezriadená, ak sa vyhľadáva pre ňu samu (oddelene od cieľov plodenia a spojenia, ktoré sú vlastné manželskej láske).

Predmanželské či mimomanželské spolužitie (smilstvo, cudzoložstvo), homosexuálne úkony, peeting, antikoncepcia, orálny sex, pornografia, masturbácia – sú smrteľné hriechy. V človeku zničia puto lásky s Bohom aj s inými ľuďmi a uvedú ho do stavu duchovnej smrti a otroctva zlých síl. Ničia lásku, prehlbujú egoizmus, robia človeka závislým na sexuálnych zážitkoch.

„Nemýľte sa, ani smilníci, ani modloslužobníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.!“ (1Kor 6,9-10)

„Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho S. Ducha.“ (1Sol 4, 3-8)

 • Už len keď hľadíš na ženu (muža) žiadostivo, už s ňou (ním) cudzoložíš vo svojom srdci.
 • Všetko čo smeruje k dosiahnutiu sexuálnych zážitkov mimo manželstva, je smrteľný hriech. Ani v manželstve nie je všetko dovolené (treba zachovávať manželskú čistotu, vyhnúť sa zvrátenostiam – orálny sex, análny sex atď.)
 • Tzv. sexuálna výchova = povzbudzovanie k nemravnosti, antikoncepcii
 • Žiadostivé bozky, dotyky
 • Snúbenci majú zachovávať čistotu v zdržanlivosti.
 • Nemyslel som nečisto? Nehovoril som proti čistote?
 • Nepozeral som nečisté časopisy, knihy, internetové stránky, filmy?
 • Nespieval som oplzlé, urážlivé, dvojzmyselné, vulgárne piesne? (rap, mnohé ľudové piesne…) Počúval som takúto hudbu? Bezohľadne nútil počúvať aj iných? (púšťal nahlas rádio, nahlas vyspevoval). Vzbudzoval som pohoršenie? Kazil morálku detí a mládeže?
 • Nerobil som nečisté skutky sám so sebou (sebaukájanie), alebo s inými? Ak áno, s kým to bolo (muž, žena, slobodná, vydatá…)
 • Nevyznávam lásku usilujúc sa o príležitostný flirt, epizódu?
 • Nepodávam neuvážené a v afekte vyhlásené vyjadrenia?
 • Neobliekam sa vyzývavo a nedôstojne? – som Božie dieťa, moje telo je chrám Ducha Svätého. Takto privádzam seba aj druhých do hriechu nečistoty, vzbudzujem pohoršenie, spôsobujem trápenie blízkym – rodičom, vlastným deťom, manželovi, prejavujem neúctu voči druhým – (spôsobujem nečisté myšlienky, túžby, reči, vlastná túžba po obdive, krátke sukne, výstrihy, odhaľujúce oblečenie, priesvitné veci…). Pohoršujem a kazím morálku mládeže a detí? (obliekam sa takto aj v ich prítomnosti,
 • dávam im zlý príklad) Prijímam a šírim pomýlenú módu? Ktorá sa nevenuje tomu ako ženy vkusne obliecť, ale tomu ako ich vyzliecť.
 • Podieľam sa na demoralizácii? Som vulgárna/y? (chodím nevhodne oblečený/á, odhalená, holý pupok, krátka sukňa, výstrihy, bikiny, nevhodné plavky). Nehanbi sa upozorniť ľudí, ak sa obliekajú nevhodne a predvádzajú na verejnosti to, čo by nemali. Ak sa jedná o blízku osobu, rodinného príslušníka – máš povinnosť ho upozorniť.
 • Navštívil/a som nudistickú pláž? Opaľujem sa odhaľujúc prsia, zadok? Verejne? Za prítomnosti iných ľudí? Pred deťmi, mládežou? Pohoršujem
 • Uzavrel som manželstvo ľahkovážne, z trucu, z pomsty, neuvážene, z vypočítavosti?
 • Je moje manželstvo zväzkom lásky? Neusilujem sa o nadvládu nad manželkou (manželom), neodoberám jej (mu) právo k dôstojnosti i osobnej slobode?
 • Neporušil som dané slovo, hoc pre malichernú vec?
 • Neusiloval som sa v druhej osobe vzbudiť hlbšie city vediac, že sám ich nemôžem alebo ani nechcem naplniť?
 • Neusiloval som sa vyvolať túžby, ktoré som nemal v úmysle, ani možnosti naplniť?
 • Pri snahe o blízky vzťah s druhým človekom, dával som si otázky o budúcnosti tohto zväzku? Cítim sa zodpovedný za druhého človeka, jeho ďalší osud, životnú situáciu?
 • Som si vedomý aký veľký význam má pre rozvoj dieťaťa normálna situácia v rodine?
 • Opustil som manželku (manžela)? Z akého dôvodu? Kvôli inej žene (mužovi), bol som neverný? (cudzoložstvo)
 • Odpustil/a som neveru, prijala manžela/manželku späť, ak žiadal/a odpustenie?
 • Cudzoložím? – žijem alebo sa intímne stýkam s rozvedenou ženou (mužom), s vydatou ženou, ženatým mužom, mimomanželské spolužitie? Mám z takého zväzku dieťa?
 • Založil/a som si „novú“ rodinu?
 • Pohoršujem mravne maloletých – rečami, vtipmi, nevhodným oblečením, knihami, nahováraním, nabádaním (nájdi si frajera…)
 • Nerozprávam dvojzmyselné vtipy? Bavím sa na nich, keď ich iný rozprávajú?
 • Nevysmievam sa z panenstva, zdržanlivosti, celibátu?