Generálna spoveď – VII

7. NEPOKRADNEŠ!

Ani zlodeji, ani chamtivci…., ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva!

Je zakázané zničiť, poškodiť alebo odcudziť niečo, čo patrí inému, alebo spoločnosti. O veľkosti hriechu pri krádeži rozhoduje výška poškodenia a nevôľa poškodeného (ak vec bola pre majiteľa veľmi cenná – spomienka na matku, vzácna kniha…).

Proti tomuto prikázaniu možno hrešiť aj nepoctivosťou v práci. Kupovať zbytočnosti je takisto krivdou voči tým, ktorý nemajú potrebné veci, lebo to čo mám nepatrí len mne.
Nadbytok patrí núdznym a chudobným.

Škodu sme vždy povinný nahradiť!

 • Stalo sa tak? O čo išlo?
 • Neplytvám jedlom, potravinami? Prehnané výdavky
 • Vykonávam svoju prácu poctivo? Pracuj poctivo, lebo plody tvojej práce používajú iní, ako aj ty používaš plody ich práce.
 • Nezodpovedné využívanie času v práci
 • Usilujem sa svojou prácou zabezpečiť rodinu?
 • Nevykonávam svoju prácu len ako krajnú povinnosť a zdroj dôchodkového zabezpečenia?
 • Zle vykonaná práca
 • Viem oceniť výsledok a zmysel svojej práce – pre seba aj iných?
 • Žijem na účet iných, rád lamentujem ako som chorý, správam sa neprístojne, ľutujem sa?
 • Rešpektujem pracovnú etiku? Odovzdávam svoje poznatky? Som v práci iniciatívny? Rozširujem si kvalifikáciu?
 • Snažím sa byť prínosom? Využívam všetky svoje možnosti, aby som pomohol v riešení problémov v práci?
 • Zaoberám sa v práci donášaním, nactiutŕhaním, čítaním cudzej korešpondencie, krádežou – vynášam z podniku (materiál, potraviny, kancelárske potreby, finančnú hotovosť…). Nabádam nato aj iných, alebo ich v tomto žiadam o spoluprácu, pomoc, krytie?
 • Nebudujem si kariéru za každú cenu? – nepoctivo, zneužívaním postavenia, známosti, príslušnosťou k politickej alebo spoločenskej organizácii
 • Nesprávam sa neprístojne – k podriadeným, kolegom, záujemcom, klientom, obchodným partnerom?
 • Podvádzam pri obchodovaní?
 • Platím nespravodlivú mzdu?
 • Špekulácie – umelo mením ocenenie majetku s cieľom ťažiť z toho výhodu na škodu iného?
 • Podplácanie – hreší ten kto úplatok dáva, aj ten kto ho prijíma
 • Daňový podvod, falšovanie faktúr, šekov, nedodržané zmluvy
 • Neplatenie daní, neplatenie inštitúciám sociálneho poistenia
 • Štrajk – je morálne neprijateľný, ak ho sprevádzajú násilnosti alebo sa mu určujú ciele, ktoré nie sú priamo spojené s pracovnými podmienkami alebo sú proti spoločnému dobru
 • Zvieratá – sú Božie tvory, už svojim jestvovaním ho velebia a oslavujú, aj ľudia k nim majú byť láskavý. Zvieratá možno mať rád, no nezameriavať sa na lásku, ktorá patrí len ľuďom. Je nedôstojné utrácať sumy peňazí na ne, ktoré by mali prednostne zmierňovať ľudskú biedu.

Hazardné hry – stávky, tikety, loto, karty, poker, ruleta….

 • Morálne neprípustné
 • Otroctvo hráčskej vášne, túžba po mamone
 • Okrádam vlastnú rodinu
 • Túžba po cudzom majetku
 • Podvádzanie, nečestné stávky
 • Takto nadobudnuté peniaze sú nečisté peniaze – hriechom nadobudnuté, pochádzajúce z hriechu môjho i hriechu iných, z cudzieho nešťastia (z túžby po mamone, modloslužby, rodinných tragédií – biedy v rodinách, manželských kríz pre hazard, gamblerstvo, prepadnutie alkoholizmu, trpiacich detí, nešťastných samovrahov, ktorí sa pre hazard a stávky dostali do zúfalej situácie, napr. prišli o strechu nad hlavou, narobili dlžoby…)
 • Ťažký hriech prevádzkovatelia stávkových kancelárií, výherných automatov, kasín, krčmári

Láska k chudobným

Boh stvoril dobrá pre všetkých, preto máme povinnosť, aby sa skutočne ku všetkým dostali podľa spravodlivosti a s prispením lásky.

 • Nezriadená láska k bohatstvám, ich sebecké používanie
 • Dávať almužnu chudobným je svedectvo bratskej lásky, je aj vykonávaním spravodlivosti, ktorá sa páči Bohu
 • Nepodeliť sa s chudobnými znamená okrádať ich a pripravovať o život – nevlastníme svoje ale ich veci – splácame dlh spravodlivosti

Skutky milosrdenstva

 • dobročinné skutky
 • poučovať, radiť, potešovať
 • odpúšťať, trpezlivo znášať
 • nasýtiť hladných, obliekať otrhaných, ujímať sa ľudí bez prístrešia
 • navštevovať chorých a väzňov
 • pochovávať mŕtvych
 • dávať almužnu chudobným

<späť na Obsah>