Generálna spoveď – I

 1. JA SOM PÁN BOH TVOJ, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA, ABY SI SA IM KLAŇAL!

Prvé z prikázaní obsahuje prikázanie viery, nádeje a lásky. Náš morálny život má svoj prameň vo viere v Boha, ktorý nám zjavuje svoju lásku. Našou povinnosťou voči Bohu je veriť v neho a vydávať o ňom svedectvo.

HREŠIL SOM PROTI VIERE?
 • Dobrovoľným pochybovaním o viere, pravdivosti čo Boh zjavil a Cirkev predkladá eriť, váhavosťou vo viere
 • Neverou – nedbanlivosťou o zjavenú pravdu, dobrovoľným odmietnutím viery
 • Herézou – kacírstvom – popieraním alebo spochybňovaním nejakej pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolíckou vierou. Prijímam náuku Cirkvi v celistvosti? napr. peklo neexistuje, popieranie panenstva Panny Márie, popieranie Najsvätejšej Trojice
 • Apostázou – odvrhnutím kresťanskej viery, odpadlíctvo
 • Schizmou – odmietnutím podriadiť sa pápežovi alebo odmietnutie spoločenstva s členmi Cirkvi, ktorí sú mu podriadení. Schizmou v kresťanstve je aj protestantské hnutie.
 • Účasťou na protestantských a sektárskych obradoch (evanjelických – luteránskych, kalvínskych, babtisti, adventisti, jehovisti atď.) – ich praktizovaním, zapájaním sa do nich a súhlasom s nimi
 • Priznávam sa vo verejnom živote k viere? (v zamestnaní, pred priateľmi…)
 • Nepatrím do organizácie, ktorá má proticirkevný program, zameranie? Nevolil som takéto politické strany, podporoval politikov – vyjadroval súhlas s nimi?
 • Ospravedlňujem hriechy svoje i hriechy iných (svojich detí, rodiny, používam výhovorku – dnes je iná doba…)
MILOVAL SOM BOHA NADOVŠETKO?
 • Je pre mňa Boh najvyššia hodnota, najlepšie dobro? Je na 1.mieste v mojom živote?
 • Považujem Boha za Otca? Usilujem sa byť jeho najlepším dieťaťom?
 • Milujem Ho láskou, ktorá je nad každú inú lásku?
 • Slúžim vedome alebo nevedome časným bôžikom? (kult peňazí, materiálne dobrá, TV, moc, kariéra, vlastné telo, úspech…)
 • Dodržiavam v každodennom živote náboženské kritériá a prikázania?
 • Zaprel som Boha? – zaujato, z vypočítavosti (kvôli vyhnutiu sa cirkevnej dani, pri sčítavaní obyvateľstva, v zamestnaní…), bezmyšlienkovite, aby som sa spravil zaujímavý, lebo mi to v danej situácii vyhovovalo
 • V pôstnom období som žil v hriechu (zábavy, tance, nedodržiavanie pôstu)?
 • Neobviňujem Boha za nešťastia, ktoré ma postihli? Prijímal som Božie veci ako Boží dar a zlé ako skúšku vernosti a podiel na Kristovom utrpení?
 • Som vďačný za svoj život, každý prežitý deň, každú novú príležitosť?
 • Konám i svoju každodennú prácu ako modlitbu s úmyslom páčiť sa Bohu? (či sa chcem páčiť ľuďom, byť obľúbený, stredobodom pozornosti, hľadám vlastné výhody)
 • Dbám o dôstojnosť pri nosení posvätných symbolov? (krížik na retiazke, ružencový prsteň, medailónik Panny Márie). Robím si z nich amulety, talizmany, výsmech?
 • Prejavujem úctu k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej? Chodím na adorácie?
 • Prijímam Božiu vôľu a Boží plán pre môj život?
 • Počúvam hlas svojho svedomia?

Mojim Bohom má byť Najsvätejšia Trojica – Otec, Syn a Duch Svätý. Prakticky v mojom živote je ním to, čomu dávam prvé miesto vo svojich myšlienkach, citoch, kvôli čomu konám svoje skutky, čo mám najradšej.

Čo je u mňa to prvé?

 • Ja sám – moje zdravie, moja česť, moje brucho, krása, postava, sebeckosť, egoizmus, úcta ktorú od druhých očakávam, mne sa majú druhý prispôsobovať, pociťujem sebaľútosť, pocit krivdy, očakávam od druhých ospravedlnenie
  • Starostlivosť o zdravie – máme rešpektovať telesných život, ale nerobiť z neho absolútnu hodnotu – novopohanská mentalita rozvíja kult tela (všetko mu obetovať, zbožňovať telesnú dokonalosť, posadnutosť cvičením a starostlivosťou o telo, športový úspech, vedie zároveň k zvrátenosti ľudských vzťahov)
  • Treba sa vyhýbať každému prekročeniu miery
 • Niekto z ľudí – moje dieťa, vnúča, manžel/ka, rodinný príslušníci, prehnaná láska k ľuďom
 • Nejaká vec – peniaze, majetok, auto, dom, načo si potrpím, pekné oblečenie, šperky, umenie, šport, kariéra, dovolenky, márnivosť
 • Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa – koľko Bohov uctievam? Koľkým slúžim?
  • Vlastné telo – cvičenie kvôli postave, diéty, prehnané líčenie, plastické operácie, skrášľovacie procedúry, oblečenie, solárium…
  • Márnim čas pozeraním TV, návštevami, zábavami, hlúpymi rečami, vtipmi
 • Ktorému najviac? Na čo najviac cez deň myslím?
 • Zábavy, obžerstvo, hostiny, TV, priatelia a známy, rodina, majetky, vlastné telo, zdravie, kariéra, šport, tanec, nakupovanie…
UCTIEVAL SOM INÉ BOŽSTVÁ?
 • Mnohobožstvo, viera v reinkarnáciu, východné náboženstvá – bojové umenie (klaňanie sa slnku, využívanie energie atď., vychádza z východnej spirituality), vyvolávanie mŕtvych, účasť na špiritistických seansách
 • Iné praktiky o ktorých som predpokladal, že odhaľujú budúcnosť: veštenie z kávy, liatie olova, čítam horoskopy, využil som služby veštice, dal som si vykladať karty (sám som ich vykladal sebe alebo druhým), tarot, anjelské karty, numerológia, vypočítavanie pohlavia dieťaťa, astrológia, pranostiky, čítanie z ruky…
 • Akupunktúra, okultizmus (aj čítanie okultistickej literatúry), ezoterika, mantry (nimi sa vzývajú a uctievajú démoni), astrálne cestovanie, feng šui, aury, reiki, psychotronika, Silvova metóda, kyvadlá, vykladanie snov – snáre, cvičenia východných náboženstiev – 5 tibeťanov, cvičenia na otváranie čakier (otvára prístup zlým duchom), dýchacie cvičenia
 • Oslava haloweenu – karneval (aj detský), vyrezávanie tekvíc (vychádza z oslavy satana, dom, v ktorom sa obetováva dieťa satanovi sa označoval vyrezanou tekvicou), bosorácke praktiky, prezliekanie sa do kostýmov a masiek čertov (čelenky s rohami), bosoriek, prezliekanie sa za kňazov a rehoľné osoby (výsmech). Haloween je diablovým výsmechom sviatku Všetkých svätých. Žiaden kresťan ho nesmie oslavovať, podporovať (karneval, vyrezávanie tekvíc), propagovať, vyjadrovať súhlas.
 • Navštevoval som ľudových liečiteľov – sám som takto zneužíval dôverčivosť iných. Alternatívna medicína = okultizmus
 • Dopustil som sa modloslužby – zbožšťovania toho, čo nie je Boh – bôžikov, zlých duchov, stvorenia namiesto Boha, moci, rozkoše, predkov, zdravia, peňazí – slúžil som mamone – predmetom môjho hlavného záujmu v živote boli peniaze a majetky, ako ich získať, ako si ich udržať
 • Mám doma „suveníry“ bôžikov – démonov? – Nazývam to umením?
 • Ospravedlňujem sa, že ja v to neverím, ja ich neuctievam? Sošky, drevorezby, obrazy, porcelán, taniere s ich vyobrazením, šatky, šperky, prívesky, magnetky… (budha, hinduistické božstvá, symboly východných náboženstiev, egyptských bohov, faraónov – považovali sa sami za božstvo, gréckych bohov, slnko, africké sochy a masky, woodo…)
  Nenavštívil som napr. na dovolenke hinduistický či budhistický chrám? Nezúčastnil som sa nejakého rituálu? Nedal som si na telo pomaľovať nejaké symboly, napr. hennou? (hoci aj zo žartu, z nevedomosti)
 • Povera – pripisoval som stvoreným veciam nadprirodzené účinky, čary, rôzne fetiše (vešanie podkovy, imela pre šťastie, zub z medveďa, vlasy), amulety, červené šnúrky, uhlíková voda, popľúvanie, zaklopanie na drevo, čierna mačka, piatok 13., talizmany (aj zneužívanie ruženca a náboženských medailónov na tieto účely, vešanie medailónov na červenú šnúrku a pod.)
  Časté choroby u detí – urobiť si spytovanie svedomia, či diabol nenašiel prístup do srdca dieťaťa cez náš hriech (napr. privezovanie červenej šnúrky na kočiar, či priamo na dieťa – otvárajú prístup démonovi k nemu)
 • Homeopatia – princípy homeopatie vychádzajú z mágie, okultizmu. Mágia napodobňovacia, podľa ktorej podobné plodí podobné. Patrí k liečiteľstvu (okultizmu).
 • Joga – ponorená do sveta bohov a duchov, jej úlohou je privolávať ich prítomnosť, je satanistická – a to každá joga, ten kto ju praktizuje otvára sa démonickému pôsobeniu. Nie je to relaxačné cvičenie, je to spiritualita. Aktivuje čakry.
  Jednotlivé cvičenia predstavujú zasvätenie konkrétnym bôžikom – démonom. Jej praktizovanie sa spája s prijatím hinduistického učenia. Účasť na modloslužbe, otvárame sa (hoci aj nevedome) pôsobeniu zlých duchov.
 • Praktizoval som niečo z toho, iných som k tomu navádzal, súhlasil som, ak mi o tom iný hovorili?

<späť na Obsah>